ARCYBISKUP METROPOLITA

          POZNAŃSKI                                                                           Poznań, dnia 4 maja 2017 roku

                                                                                                          N. 2417/2017

 

 

DEKRET    NOMINACYJNY

 

Kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła

z dniem 1 lipca 2017 roku mianuję

 

Księdza mgra lic. Tadeusza KURPISZA

Proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty

w Cielczy

 

w dekanacie nowomiejskim

 

             Swoje obowiązki Ksiądz Proboszcz będzie wypełniał jako proboszcz zatroskany  

o powierzoną Mu wspólnotę - zgodnie odnośnymi przepisami prawa kanonicznego

i archidiecezjalnego prawa partykularnego - pamiętając, że wykonuje zadania nauczania, uświęcania i kierowania Ludem bożym, powołany do uczestnictwa w posłudze samego Chrystusa (por. DB 30, kan. 519 KPK, statuty 88-117 Synodu Archidiecezji Poznańskiej, Status proboszcza w Archidiecezji Poznańskiej)

 

Kapłańskiej posłudze Przewielebnego Księdza Proboszcza na nowej placówce

serdecznie b ł o g o s ł a w i ę

 

 

                                                                                                          + Stanisław Gądecki

                                                                                                Arcybiskup Metropolita Poznański

 

                                                                                                     ks. prałat dr Ireneusz Dosz

                                                                                                               Kanclerz Kurii

                                   

   

           

Poznań, dnia 29 maja 2017 roku

                                      

                                                Przewielebny Księże Proboszczu!

Mając na uwadze dotychczasowe dokonania Księdza Proboszcza w parafii

pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie i w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Biskupicach, zarówno w dziedzinie duszpasterskiej, jak i ekonomicznej, w szczególności za uporządkowanie spraw administracyjnych w powyższych parafiach, niniejszym zgodnie z kanonem 509 § 1 Kodeksu Kanonicznego m i a n u j ę

Czcigodnego Księdza Proboszcza

KANONIKIEM  HONOROWYM

Kapituły Katolickiej w Lesznie

Na dalszą wierną służbę Kościołowi w Archidiecezji Poznańskiej

z serca b ł o g o s ł a w i ę

                                                                                                                + Stanisław Gądecki

                                                                                                     Arcybiskup Metropolita Poznański

 

                                                                                                           ks. prałat dr Ireneusz Dosz

                                                                                                                    Kanclerz Kurii
 

                                                                                     

STRONY


NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ W KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO
W ARCHIDIECEZJI POZNAÑSKIEJ
18 MAJA 2019 – 26 WRZE¦NIA 2020 ROKU
„Z MARYJĄ W NOWE CZASY”

 

Obchody Nawiedzenia


Renowacja misji

Plan nawiedzenia

Trasa przejazdu

Kalendarz prac


Galeria Nawiedzenia  

Historia kościoła

  •  W rzeczywistości pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1400 roku, kiedy to proboszczem był zakonnik Maciej. Wcześniej, w roku 1421, Olbracht z Cielczy i Pleszewa ufundował w kościele altarię, czyli drugi ołtarz, pod wezwaniem NMP i św. Katarzyny, który poświęcił biskup poznański Andrzej Gosławski. Kościół św. Małgorzaty w Cielczy przechodził burzliwe koleje losu. Po roku 1618 (dokładnej daty nie znamy) kościół stracił samodzielność, stając się filialnym kościoła św. Wojciecha w Wilkowyi. Odtąd proboszczowie wilkowyjscy byli proboszczami cieleckimi, a kościół w Cielczy określano jako "Ecclesia filialis in villa Czelcza" (kościół filialny we wsi Cielcza). W połowie XVII wieku umieszczono w kościele obraz Matki Boskiej Cieleckiej – patronki od gradobicia, wszelkich żywiołów i chorób. Obraz został namalowany przez nieznanego artystę, który na swym dziele pozostawił jedynie datę. W roku 1837 zrujnowany kościół św. Małgorzaty został zlicytowany, a drewno sprzedane za 8 talarów. Od tego czasu, aż do roku 1913, mieszkańcy Cielczy uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Wilkowyi.
  • Nowa świątynia

    W 1912 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła św. Małgorzaty. Projekt świątyni, zbudowanej na planie krzyża greckiego, opracował architekt poznański Stefan Cybichowski. Budowa, według projektu, miała kosztować ponad 60 tysięcy marek. Kościół został konsekrowany przez biskupa poznańskiego, Edwarda Likowskiego, w 1913 roku. Cielcza, po trzech wiekach, znów stała się samodzielną parafią, a mieszkańcy mogą uczęszczać na nabożeństwa do swojego kościoła. Ze starego kościółka pozostał jedynie cudowny obraz Matki Boskiej Cieleckiej. Obok kościoła znajduje się plebania z 1933 r. z portykiem dwukolumnowym i czterospadowym dachem.

  • Pliki źródłowe

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Cielcza