KALENDARZ

 

 

            Kalendarz prac związanych z nawiedzeniem 

            Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej 

            w naszej parafii.

08.07.2019 godz.18:30 prace porządkowe w Sali domu parafialnego oraz jego obejścia.

12.07.2019 godz.18:45. Osoby, które posiadają gryczpan i są gotowi przynieść gałązki prosimy o dostarczenie ich do Pani Elżbiety Kaczmarek na ulicę Jarocińską. Z gryczpanu będziemy wyplatać wianki, zapraszamy chętnych do wyplatania.

12.07.2019 W tym dniu ubieramy swoje domy wraz z obejściem oraz przydrożne krzyże i kapliczki. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ w dniu 13.07.2019 będziemy mogli oszacować, w których miejscach brakuje wystroju i pozwoli nam na oszacowanie liczby palików i girlandów potrzebnych do strojenia całej trasy.

15.07.2019 godz. 18:00 prace porządkowe wokół kościoła.

16.07.2019 godz. 17:00 Spotykamy się przed Remizą strażacką. Rozpoczynamy rozwieszanie girland, na całej trasie przejazdu.

17-18.07.2019 Osoby które zdecydują się na dostarczenie donic z żywymi kwiatami w celu ustrojenia kościoła i jego obejścia, proszone są o pozostawienie ich z lewej strony kościoła, przy stojakach rowerowych.

Kwiaty można dostarczyć od dnia 17.07.2019 po mszy św do dnia 18.07.2019 do godz. 8:00.

UWAGA!

Osoby, które zdecydują się poświęcić swój potencjał w ten wyjątkowy czas, proszone są o przybycie z narzędziami, sprzętem stosownym do wykonywanych czynności, wstążki, druciki, sznurki, młotki, nożyczki i inne.

   

  

                                                         

   

       

     

       

   

        

      

     

   

   

   

  

. 

   

      

 

  

 

STRONY


NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ W KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO
W ARCHIDIECEZJI POZNAÑSKIEJ
18 MAJA 2019 – 26 WRZE¦NIA 2020 ROKU
„Z MARYJĄ W NOWE CZASY”

 

Obchody Nawiedzenia


Renowacja misji

Plan nawiedzenia

Trasa przejazdu

Galeria Nawiedzenia  

Historia kościoła

  •  W rzeczywistości pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1400 roku, kiedy to proboszczem był zakonnik Maciej. Wcześniej, w roku 1421, Olbracht z Cielczy i Pleszewa ufundował w kościele altarię, czyli drugi ołtarz, pod wezwaniem NMP i św. Katarzyny, który poświęcił biskup poznański Andrzej Gosławski. Kościół św. Małgorzaty w Cielczy przechodził burzliwe koleje losu. Po roku 1618 (dokładnej daty nie znamy) kościół stracił samodzielność, stając się filialnym kościoła św. Wojciecha w Wilkowyi. Odtąd proboszczowie wilkowyjscy byli proboszczami cieleckimi, a kościół w Cielczy określano jako "Ecclesia filialis in villa Czelcza" (kościół filialny we wsi Cielcza). W połowie XVII wieku umieszczono w kościele obraz Matki Boskiej Cieleckiej – patronki od gradobicia, wszelkich żywiołów i chorób. Obraz został namalowany przez nieznanego artystę, który na swym dziele pozostawił jedynie datę. W roku 1837 zrujnowany kościół św. Małgorzaty został zlicytowany, a drewno sprzedane za 8 talarów. Od tego czasu, aż do roku 1913, mieszkańcy Cielczy uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Wilkowyi.
  • Nowa świątynia

    W 1912 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła św. Małgorzaty. Projekt świątyni, zbudowanej na planie krzyża greckiego, opracował architekt poznański Stefan Cybichowski. Budowa, według projektu, miała kosztować ponad 60 tysięcy marek. Kościół został konsekrowany przez biskupa poznańskiego, Edwarda Likowskiego, w 1913 roku. Cielcza, po trzech wiekach, znów stała się samodzielną parafią, a mieszkańcy mogą uczęszczać na nabożeństwa do swojego kościoła. Ze starego kościółka pozostał jedynie cudowny obraz Matki Boskiej Cieleckiej. Obok kościoła znajduje się plebania z 1933 r. z portykiem dwukolumnowym i czterospadowym dachem.

  • Pliki źródłowe

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Cielcza