Szkolna 11  +48 509 724 555   kancelaria@parafiacielcza.pl A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00

w dni powszednie:
18:00

w czwartek:
8:00


Nabożeństwa:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek, godz. 7.30-8.00 i sobota godz. 17.00 – 18.00

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa

Nabożeństwo przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II
czwartek

Modlitwy do Bożego Miłosierdzia
piątek

Nabożeństwo do Matki Bożej Cieleckiej
sobota


Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie Chrystus. Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu.

Obowiązek przyjmowania Komunii św.

Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym. Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post. Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw. Chorzy i osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

Kto nie może przystępować do Komunii św.

Do Komunii św. nie mogą przystępować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uczestnictwo w Eucharystii

Udział we Mszy św. jest obowiązkiem każdego katolika. Oprócz udziału w Mszy św. niedzielnej, katolik zobowiązany jest do uczestnictwa w Mszy św. w następujące dni: 

 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – obchodzona 1 stycznia (Nowy Rok)
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Święto Trzech Króli) – obchodzona 6 stycznia
 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – obchodzona w VII Niedzielę Wielkanocy (święto ruchome; zwykle wypada w maju)
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (inaczej: Boże Ciało) – obchodzona w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy; jest to święto ruchome, które wypada w maju lub w czerwcu)
 • Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (inaczej: Matki Boskiej Zielnej) – obchodzona 15 sierpnia
 • Uroczystość Wszystkich Świętych – obchodzona 1 listopada
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie) – obchodzona 25 grudnia

Opuszczanie Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim. Ważne uczestnictwo we Mszy św. wymaga obecności fizycznej od początku do końca, czyli od znaku krzyża na rozpoczęcie do błogosławieństwa na zakończenie. Pełny udział we Mszy św. związany jest z przyjęciem Komunii św. Obowiązek uczestnictwa w Eucharystii wypełniają również ci wierni, którzy uczestniczą we Mszy św. poprzedzającej niedzielę lub święto nakazane. 

Osoby, które z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mogą korzystać z transmisji Mszy św. w radio lub telewizji. Mogą również korzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowionych po to, by Eucharystię zanieść chorym do ich domu.

Przyjmowanie Komunia św. na rękę

 1. Zachować odpowiednią postawę i ułożenie rąk;
 2. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust;
 3. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
 4. Należy bardzo dokładnie sprawdzić, czy na dłoni nie zostały małe kawałki Eucharystycznego chleba; w razie gdy się znajdują, należy je spożyć. 

Komunia św. do ust

 1. Zachować odpowiednią postawę;
 2. Komunię świętą należy przyjmować na język, wysunięty delikatnie i ułożony na rozchylonych ustach.

Błędem byłoby przeciwstawianie jednego sposobu przyjmowania Komunii świętej drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy. Oba te sposoby mogą współistnieć obok siebie, jak to ma już miejsce w wielu krajach. Zgoda na możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę nie zmienia faktu, że Episkopat Polski w 2005 r. uznał, iż podstawowym sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii świętej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5). Udzielanie Komunii świętej na rękę wymaga od wiernych większej ostrożności i uwagi.

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
15 min przed Mszą Św.

w niedzielę:
15 min przed Mszą Św. o 8:00

w I czwartek miesiąca
7:30

w I piątek miesiąca:
17:30

Sakrament pojednania jest potrzebny tym, którzy przez grzech ciężki zerwali więzy przyjaźni i miłości Bożej. Istotnymi elementami sakramentu są: żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie i rozgrzeszenie. Szafarzem sakramentu pokuty jest kapłan, który oprócz władzy święceń posiada upoważnienie do jej wykonywania. Penitent to wierny, który przystępuje do sakramentu aby otrzymać rozgrzeszenie.

Sakrament pokuty nazywa się również:

 • sakramentem nawrócenia,
 • sakramentem spowiedzi,
 • sakramentem przebaczenia,
 • sakramentem pojednania.

Obowiązek spowiedzi

Każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania jest zobowiązany przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy. Zachęca się do praktyki comiesięcznej spowiedzi, zwłaszcza dzieci i młodzież.

Sposób sprawowania sakramentu

Miejscem sprawowania indywidualnej spowiedzi św. są konfesjonały ustawione w kościołach, kaplicach i tam gdzie można sprawować mszę św. W wypadkach nagłych i koniecznych, kapłan możne wysłuchać spowiedzi i rozgrzeszyć w każdym miejscu.

Komu udziela się rozgrzeszenia

Każdemu kto wyznaje grzechy, żałuje za nie i pragnie się poprawić.

Sposób wyznawania grzechów

W pierwszej kolejności wyznaje się grzechy ciężkie co do liczby i rodzaju. Zachęca się również do wyznawania grzechów powszednich. Nie zabrania się nikomu spowiadać się za pośrednictwem tłumacza, z wykluczeniem nadużyć i zgorszenia oraz zachowaniem tajemnicy spowiedzi.

Tajemnica spowiedzi

Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Spowiednik nie może w żaden sposób zdradzić penitenta, czy to słowami czy dla jakiejkolwiek przyczyny.

Chrzest Św.

Chrzest św. jest fundamentem życia chrześcijańskiego, umożliwiając przyjmowanie pozostałych sakramentów. Udzielany jest na Mszy św., co podkreśla jego związek z Eucharystią.

Czas i miejsce chrztu

Dziecko przyjmuje chrzest w kościele parafialnym rodziców. W przypadku chrztu w innym kościele, należy uzyskać zgodę swojego proboszcza.

Zgłoszenie chrztu

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się w biurze parafialnym, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, w celu ustalenia terminu. Dziecko do chrztu zgłasza przynajmniej jeden z rodziców.

Dokumenty

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub był poza parafią,
 • świadectwo ślubu cywilnego, jeśli rodzice zawarli tylko taki związek.

Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez zobowiązań prawnych), a praktykują swoją wiarę w tym co dla nich możliwe, żąda się oświadczenia na piśmie od rodziców i chrzestnych, będącego zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Katecheza przed chrztem

Rodzice i chrzestni mają obowiązek udziału w katechezie przed chrztem. W naszej parafii odbywa się ona w każdy 2 piątek miesiąca  o godz. 17.30 w biurze parafialnym

Kiedy odmawia się chrztu

Nie udziela się chrztu, jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze. W takim przypadku odkłada się sakrament, wyjaśniając rodzicom przyczynę decyzji. Dzieci, które nie otrzymały sakramentu chrztu, a ukończyły 7 rok życia i uczestniczą w katechezie szkolnej przygotowując się do przyjęcia Komunii św., otrzymują chrzest miesiąc przed I Komunią świętą.

Wymagania wobec rodziców chrzestnych:

 • ukończone 16 lat,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • praktykowanie wiary zgodnie z nauką Kościoła.

Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji. Chrzestni spoza parafii, dostarczają zaświadczenie z parafii zamieszkania, o praktykowaniu wiary.

Chrzest osób dorosłych

Przygotowaniem do chrztu osób dorosłych zajmuje się Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu. Adres:

Głogowska 9
PL 60-265 Poznań
tel. +48 61 886 87 38

I Komunia Św.

Po raz pierwszy do Komunii św. przystępują dzieci z klas 3 szkoły podstawowej. Pośrednie przygotowanie do Komunii św. dokonuje się w szkole. Przygotowanie bezpośrednie i liturgiczne dokonuje się w parafii zamieszkania dziecka.

Miejscem przyjęcia pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka. W naszej parafii, pierwsze pełne uczestnictwo dzieci w Eucharystii odbywa się w 2 niedzielę maja, po uprzednim rocznym przygotowaniu.

Do przyjęcia pierwszej Komunii św. wymagana jest:

 • metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,
 • zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez bierzmowanie wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i jako świadkowie Chrystusa zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata (klasa VII i VIII szkoły podstawowej). Oprócz katechezy szkolnej odbywa się ono w grupach podczas spotkań w parafii.

Udzielanie sakramentu

Sakramentu udziela się młodzieży (zasadniczo), która kończy szkołę podstawową . Liturgia sakramentu odbywa się (zasadniczo) w parafii kandydata. W uzasadnionych przypadkach bierzmowania udziela się poza parafią zamieszkania.

Od kandydatów wymaga się:

 • regularnego uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta,
 • regularnego przystępowania do sakramentu pokuty, (min. co dwa miesiące)
 • uczestnictwa w katechezie szkolnej,
 • udziału w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,
 • uczestnictwa w nabożeństwach,
 • odpowiedzialnego zachowania w kościele i na spotkaniach.

Kandydat wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, którego pragnie naśladować w swoim życiu i apostolstwie. Może również pozostać przy imieniu chrzcielnym.

Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wymagane są następujące dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Świadek

Osoba, która przyjęła już sakrament dojrzałości, prowadząca życie chrześcijańskie, wybrana przez kandydata do bierzmowania (osoba o pokolenie starsza). Jeśli to możliwe, jest nim jeden z rodziców.

Małżeństwo

Małżeństwo nie jest zwykłą umową ale sakramentem, będącym dla małżonków źródłem łaski Bożej.  Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje:

 • udział w katechezie przedmałżeńskiej,
 • uczestnictwo w poradni rodzinnej,
 • przystąpienie do sakramentu pokuty – 2 razy.

Sposób zawarcia małżeństwa:

Małżeństwo osób ochrzczonych lub gdy przynajmniej jedna ze stron została ochrzczona w Kościele katolickim zawierane jest według formy kanonicznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Małżeństwo, ze względu na dobro małżonków, powinno posiadać także skutki cywilne. Ślub kościelny zawiera się po uprzednim zawarciu kontraktu cywilnego lub równocześnie z kontraktem cywilnym jako tzw. ślub konkordatowy. Liturgia sakramentu sprawowana jest podczas Mszy św.

Miejsce zawarcia małżeństwa:

 • parafia narzeczonej lub narzeczonego, gdzie jedno z nich mieszka przynajmniej miesiąc,
 • inna parafia niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, po uzyskaniu zgody biskupa lub własnego proboszcza.

Czas zawierania małżeństw:

Małżeństwo można zwierać podczas całego roku kościelnego. W sytuacji gdy ślub miałby się odbyć w piątek lub w okresie Wielkiego Postu, należy przypomnieć nowożeńcom o szczególnym charakterze tego czasu.

Formalności w biurze parafialnym:

Termin ślubu można uzgodnić z dużym wyprzedzeniem. Rezerwacje Mszy św. ślubnych na rok następny, przyjmowane są od września roku poprzedzającego. Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był poza parafią zawarcia małżeństwa,
 • świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy (zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy),
 • akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych przyjmuje się w każdej poważniejszej chorobie, w podeszłym wieku, gdy jest niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości dopiero się zaczyna.

Jak udziela się sakramentu

Sakramentu udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Namaszcza się ręce i głowę, będące znakiem całej ludzkiej osoby i wyrażające jej aktywność w świecie.

Skutki sakramentu

Sakrament namaszczenia udziela choremu łaski Ducha Świętego, która wspiera człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia do znoszenia cierpienia. Pomaga choremu zwalczyć zło i otrzymać odpuszczenie grzechów.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się:

 • tym, którzy będąc przytomni na umyśle, przynajmniej pośrednio o to proszą,
 • w razie wątpliwości, czy chory jest osobą wierzącą,
 • w razie wątpliwości czy chory ma używanie rozumu,
 • dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci, o ile doszły do używania rozumu, nawet jeśli nie przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii św.,
 • w razie wątpliwości czy chory faktycznie umarł – dodaje się wówczas do formuły sakramentalnej zwrot „jeśli żyjesz”.

Namaszczenia chorych nie udziela się:

 • chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim,
 • po śmierci człowieka.

W przypadku śmierci kapłan może pomodlić się przy zmarłym wraz z jego bliskimi. Wszystkich sakramentów udziela się osobom żywym.

Częstotliwość przyjmowania

Sakramentu udziela się ponownie, jeśli chory powrócił do zdrowia, lub jeśli w tej samej chorobie stan człowieka staje się krytyczny.

Przyjmowanie sakramentu namaszczenia w domu.

W domu należy przygotować:

 • nakryty białym obrusem stół,
 • krzyż,
 • świece,
 • wodę święconą i kropidło,
 • szklankę czystej wody do picia dla chorego i łyżeczkę.

Podczas sprawowania sakramentu rodzina modli się razem z kapłanem.

Kapłaństwo

Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wszystkich wiernych, chociaż „jedno i drugie” we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym – różnią się jednak co do istoty, będąc sobie „wzajemnie przyporządkowane” (KKK 1547).

Kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez:

 • rozwój łaski chrztu,
 • życie wiarą, nadzieją i miłością,
 • życie według Ducha.

Kapłaństwo urzędowe:

 • służy kapłaństwu wspólnemu,
 • przyczynia się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan,
 • jest jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół.

Zadania kapłanów:

Przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, są ustanawiani świętymi szafarzami, są konsekrowani i przeznaczeni aby byli pasterzami Ludu Bożego, wypełniając zadanie nauczania, uświęcania i kierowania.

Trzy stopnie święceń:

 • biskupstwo,
 • prezbiterat,
 • diakonat.

Kandydaci do święceń

Kandydaci do święceń muszą spełniać wymogi określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Alumni przygotowują się do święceń w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Troska o powołania

Rodzice chrześcijańscy winni tak wychowywać dzieci, by były otwarte na podjęcie drogi życiowego powołania. We wszystkich parafiach należy pamiętać w modlitwach o tych, którzy już święcenia przyjęli, o przygotowujących się do kapłaństwa i prosić o nowe powołania. W naszej parafii odbywa się to w każdy czwartek.

Wymagane dokumenty od kandydatów do seminarium:

 • podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do seminarium,
 • życiorys (napisany własnoręcznie),
 • metryka sakramentu chrztu i bierzmowania,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia),
 • opinia księdza proboszcza,
 • opinia księdza katechety,
 • dwie fotografie (37 x 52 mm, na jasnym tle),
 • świadectwo zdrowia.

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Kandydaci są proszeni aby uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Wieżowa 2/4
PL 61-111 Poznań
tel. +48 61 643 27 00
fax +48 61 643 28 03
http://asd.poznan.pl
rektorasd@archpoznan.org.pl

Każdy kandydat do ASD zgłasza się równolegle także na WT UAM. Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Kandydaci są zobowiązani zdać egzamin wstępny na WT UAM. Wszelkie stosowne informacje na temat naboru i egzaminów znaleźć można na stronie http://teologia.amu.edu.pl lub http://thfac.poznan.pl

Link bezpośredni: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/informacje

Wydział Teologiczny UAM
Wieżowa 2/4
PL 61-111 Poznań
Dziekanat
tel. +48 61 829 39 91
fax +48 61 851 97 35

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM